Гавъяа шагнал

“Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонт” 1:  “Алтан гадас одонт” 1:  “Хөдөлмөрийн хүндэт медальт” 1:  “Тэргүүний барилгачин цол тэмдэгт” 17:  Яамны жуух бичигт 3:  “МЗХ-ны “Тэргүүний залуу” алтан медальт 1:   Хөдөлмөрийн алдар медальт”  7: “ЗҮХХ медальт” 1 тус тус ажиллаж байна.
Мөн 2008, 2009, 2010, 2011 оны “Тэргүүний татвар төлөгч байгууллага”,  2009, 2010, 2011 2012 оны “Нийгмийн даатгалын тэргүүний байгууллага” 2013оны Нийгмийн даатгалын газрын “Манлайлагч” байгууллага,  Хөгжил Дэвшлийн Төлөө ассоциацийн  2010 оны “Шилдэг аж ахуйн нэгж,  “ Стандартыг  Хэвшүүлэх Үндэсний хорооны “STANDART 2011 PLATINUM” цол өргөмжлөл, Монголын Барилгын Судалгаа Шинжилгээний Үндэсний төвийн PLATINUM зэрэглэл  гэх мэт олон олон цол, өргөмжлөл, талархалаар шагнагдаад байна.